Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla
dr. hab. Adama Rycerza

Dr hab. Adam Rycerz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ otrzymał tegoroczną Nagrodę Narodowego Centrum Nauki (NCN). Kapituła konkursowa nagrodziła go za analizę teoretyczną kwantowego transportu ładunku w nanoukładach grafenowych. Uroczysta gala wręczenia statuetek, którą poprowadziła Grażyna Torbicka, odbyła się we wtorek w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

Nagroda NCN przyznawana jest w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce; naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Procedura wyłaniania zwycięzców jest poufna. Kandydatów wskazują doświadczeni badacze, laureaci z poprzednich lat, a także inni wybitni naukowcy wskazani przez Radę i dyrektora NCN. W tym roku uprawnionych było 437 osób, z których każda mogła wskazać jedną osobę. Do nagrody zgłoszono 42 kandydatów. Z tej puli w dalszym etapie wyłoniono po dwóch finalistów w każdym z trzech obszarów. Ostateczny wybór laureatów należał do kapituły konkursowej.

Dr. hab. Adama Rycerza, kierownika Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki UJ, uhonorowano w obszarze nauk ścisłych i technicznych za analizę teoretyczną kwantowego transportu ładunku w nanoukładach grafenowych, w szczególności zaproponowanie mechanizmu kontroli polaryzacji prądu w przestrzeni dolinowych stopni swobody za pośrednictwem pól elektrostatycznych.

- To wyróżnienie jest dla mnie ogromnym zaszczytem. W takich chwilach okazuje się, że żaden z nas nie jest samotną wyspą. Mamy współpracowników, nauczycieli i przyjaciół. Im wszystkim pragnę podziękować za wsparcie, jakim mnie obdarzyli. Nagrodę traktuję również jako wyraz uznania dla całego środowiska polskich fizyków badających teoretyczne podstawy zmian zachodzących w materii skondensowanej - mówi dr hab. Adam Rycerz.

Laureat podkreśla, że w teorii materii skondensowanej fascynuje go zwłaszcza możliwość przewidywania stosunkowo niewielkim nakładem sił i środków zupełnie nowych, nieznanych wcześniej zjawisk fizycznych, których praktyczne wykorzystanie jest właściwie w zasięgu ręki. - Chociaż przypadki, kiedy realizacja tak nakreślonego planu zakończyła się sukcesem można policzyć na palcach jednej ręki, zaniechanie podobnych prób z pewnością będzie oznaczało koniec cywilizacji - przekonuje.

Źródło: portal UJ

Link do materiału wideo