"Adsorpcja barwników organicznych na powierzchni (101) anatazu" - konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN OPUS11

Konkurs na stypendium doktoranckie w ramach projektu NCN OPUS11 zatytułowanego "Adsorpcja barwników organicznych na powierzchni (101) anatazu", a realizowanego w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii IF UJ.