22 września - Krzysztof Bieniasz

W dniu 22 września 2017 roku o godz. 12.15 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Krzysztofa BIENIASZA          

Tytuł rozprawy: Spin and Orbital Polarons in Strongly Correlated Electron Systems

Promotor: prof. dr hab. Andrzej M. Oleś    
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Maśka - Uniwersytet Śląski, dr hab. Przemysław Piekarz - Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 05.09.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej