Stypendium magistranckie dla studentów II stopnia w ramach projektu badawczego NCN OPUS 9 „Molekuły van der Waalsa”

Zakres zadań badawczych w ramach stypendiów:

Udział w przeprowadzaniu doświadczeń z dziedziny spektroskopii molekuł van der Waalsa w wiązkach naddźwiękowych, pomiarów i analiz (symulacje komputerowe) widm wzbudzenia oraz dyspersyjnych widm w emisji po laserowym wzbudzeniu jedno- i dwustopniowym.

Udział w projekcie obejmuje zarówno prace doświadczalne (w tym oprogramowanie urządzeń badawczych), jak i obliczeniowe (z programami symulującymi widma molekularne). 

Z projektu fundowane będzie:

 

STYPENDIUM MAGISTRANCKIE 500 zł miesięcznie
przyznawane uczestnikowi studiów II stopnia; możliwe jest wykonywanie pracy magisterskiej

Oczekiwania wobec kandydatów:

- chęć uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; motywacja do systematycznej pracy,

- podstawowa znajomość języka angielskiego,

- mile widziane: znajomość podstaw spektroskopii laserowej atomów i molekuł.

Co należy złożyć:

- zgłoszenie z listem motywacyjnym plus CV,

- zaświadczenie odbywania studiów II stopnia (w przypadku B),

- informacje o dotychczasowym dorobku (jeśli istnieje): lista publikacji, staże zagraniczne lub krajowe, udział w konferencjach, szkoleniach i projektach badawczych, uzyskane nagrody i wyróżnienia; UWAGA: brak dorobku nie dyskwalifikuje kandydatów.

Termin na zgłoszenia: 20 września 2017

Rozstrzygnięcie:     30 września 2017

W przypadku chęci zadania pytań lub odbycia rozmowy proszę o kontakt:

prof. dr hab. Jarosław Koperski, WFAIS UJ, ul. Łojasiewicza 11, p. C-1-20,

tel. 12 664 4675, e-mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl ;

www: http://zf.if.uj.edu.pl/pl/user/58 

Zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami proszę składać na powyższy adres elektroniczny lub osobiście.

Data opublikowania: 18.07.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Magda
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej