26 lipca - Mariusz Mrózek

W dniu 26 lipca 2017 roku o godz. 11.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra MARIUSZA MRÓZKA.

Tytuł rozprawy: Mikrofalowa spektroskopia saturacyjna w centrach barwnych NV¯ w diamentach

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Gawlik   

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; dr hab. Andrzej Szczepkowicz - Uniwersytet Wrocławski

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 13.07.2017
Osoba publikująca: Anna Gawlik
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej