ODWOŁANE - 19 lipca 2017 - Barbara Kalinowska

Kraków, dnia 11 lipca 2017 roku

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ zawiadamia, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Barbary Kalinowskiej, tytuł: The mechanism of protein folding – in silico model zaplanowana na dzień 19 lipca 2017 roku o godz. 14.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11 w Krakowie z przyczyn obiektywnych zostaje odwołana. Kolejny termin zostanie podany do publicznej wiadomości w najbliższym możliwym terminie. 

 

 

Data opublikowania: 06.07.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej