14 lipca 2017 - Aleksandra Kubica-Misztal

W dniu 14 lipca 2017 roku o godz. 12.30 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani magister Aleksandry KUBICY-MISZTAL

Tytuł rozprawy: Electron Spin Resonance spectroscopy for transition metal complexes in solution and 2H Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy - line of theoretical analogies

Promotor: dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM

Recenzenci: dr hab. Maria Augustyniak - Jabłokow Instytuf Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, dr hab. Zenon Matuszak Akademia Górniczo- Hutnicza  

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

 

Data opublikowania: 05.07.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej