11 lipca 2017 - Katarzyna Gajos

W dniu 11 lipca 2017 roku o godz. 10.45 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani magister Katarzyny GAJOS    

Tytuł rozprawy: Structure and properties of macromolecular surfaces and patterns for biotechnological applications

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Budkowski
Promotor pomocniczy: dr hab. Jakub Rysz
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Lekka IFJ PAN w Krakowie, prof. dr hab. Ewa Piórkowska – Gałęska Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 29.06.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej