23 czerwca 2017 - Natalia Olszowska

W dniu 23 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani magister Natalii OLSZOWSKIEJ  

Tytuł rozprawy: Badania struktury elektronowej powierzchni InAs(001)

Promotor: prof. dr hab. Jacek Kołodziej  
Recenzenci: dr hab. inż. Marcin Sikora Akademia Górniczo- Hutnicza, dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS Uniwersytet im. Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie 

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 08.06.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej