"KRYSZTAŁY CZASOWE" - Konkurs na stypendia studenckie i doktoranckie

Konkurs na stypendia studenckie i doktoranckie w ramach projektu "KRYSZTAŁY CZASOWE" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji: stypendium studenckie, stypendium doktoranckie

Kontakt z kierownikiem projektu prof. Krzysztofem Sachą: tel. (12) 6644779, krzysztof.sacha@uj.edu.pl