14 czerwca 2017 - Szymon Harabasz

W dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w sali A-1-06 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Szymona Harabasza  

Tytuł rozprawy: Reconstruction of virtual photons from Au+Au collisions at 1.23 GeV/u

Promotor: prof. dr hab. Piotr Salabura Uniwersytet Jagielloński, prof. dr Tetyana Galatyuk Technische Universität Darmstadt
Recenzenci: prof. dr Bengt Friman Institut für Kernphysik Technische Universität Darmstadt/ Gesellschaft für Schwerionenforschung Darmstadt, dr Anton Andronic Institut für Kernphysik Technische Universität Darmstadt

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 31.05.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej