28 kwietnia 2017 - Michał Grabka

W dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w sali A-1-13 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra inżyniera Michała Grabki     

Tytuł rozprawy: Spektroskopia gazów w światłowodach mikrostrukturalnych

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Gawlik               
Promotor pomocniczy: dr Szymon Pustelny
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński (Politechnika Warszawska)          

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 18.04.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej