26 kwietnia 2017 - Paweł Strzempek

W dniu 26 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 w sali A-1-03 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana magistra Pawła Strzempka      

Tytuł rozprawy: Development and evaluation of a signal analysis and a readout system of straw tube detectors for the PANDA spectrometer

Promotor: prof. dr hab. Piotr Salabura                
Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Korcyl  
Recenzenci: dr hab. Adam Kozela (IFJ PAN w Krakowie), dr hab. Leszek Zawiejski (IFJ PAN w Krakowie)     

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 18.04.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej