Konkurs na stypendia naukowe w ramach projektu badawczego NCN OPUS 9

KONKURS NA STYPENDIA NAUKOWE
w ramach projektu badawczego NCN OPUS 9
„Nowe eksploracje wiązań w dwuatomowych molekułach van der Waalsa: 
wysokorozdzielcza spektroskopia rotacyjna a zaawansowane obliczenia 
ab initio ‐ w poszukiwaniu źródeł rozbieżności”
realizowanego na Wydziale FAIS UJ do stycznia 2019

 

W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane są:

A. doktoranckie stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie dostępne w okresie trwania projektu, przyznawane uczestnikowi studiów III stopniana kierunkach: Fizyka, Biofizyka, Zmin, Informatyka Stosowana; UWAGA: STYPENDIUM JEST WYPŁACANE DODATKOWO DO STYPEDNIUM OTRZYMYWANEGO W RAMACH ODBYWANYCH STUDIÓW III STOPNIA NA WYDZIALE

B. stypendium naukowe w wysokości 500 zł miesięcznie (po 6 miesięcy wkażdym z trzech lat akademickich w czasie trwania projektu) przyznawane uczestnikowi studiów II stopnia na kierunkach: Fizyka, Biofizyka, ZMiN, Informatyka Stosowana.

W ramach projektu badawczego możliwe jest wykonywanie pracy doktorskiej lub magisterskiej.

Zakres zadań badawczych w ramach stypendiów:

Udział w projekcie obejmuje zarówno prace doświadczalne (w tym oprogramowanie urządzeń badawczych), jak i obliczeniowe (z programami symulującymi widma molekularne).

Przeprowadzenie doświadczeń z dziedziny spektroskopii rotacyjnej kompleksów van der waalsowskich w wiązkach naddźwiękowych, pomiarów i analiz (symulacje komputerowe) widm wzbudzenia oraz dyspersyjnych widm w emisji po laserowym wzbudzeniu jedno i dwustopniowym.

Oczekiwania wobec kandydatów:

‐ chęć uczenia się i zdobywania nowych umiejętności; motywacja do systematycznej pracy,
‐ podstawowa znajomość języka angielskiego,
‐ mile widziane: znajomość podstaw spektroskopii laserowej atomów i molekuł.

Co należy złożyć:

‐ zgłoszenie z listem motywacyjnym plus CV,
‐ kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia (w przypadku A),
‐ zaświadczenie odbywania studiów II stopnia (w przypadku B),
‐ informacje o dotychczasowym dorobku (jeśli istnieje): lista publikacji, staże zagranicznelub krajowe, udział w konferencjach, szkoleniach i projektach badawczych, uzyskanenagrody i wyróżnienia; UWAGA: brak dorobku nie dyskwalifikuje kandydatów.

Termin składania podań: April 12, 2017.

Rozstrzygnięcie: April 20, 2017.

W przypadku chęci zadania pytań lub odbycia rozmowy proszę o kontakt:
prof. dr hab. Jarosław Koperski, WFAIS UJ, ul. Łojasiewicza 11, p. C‐1‐20, tel. 12 664 4675, e‐mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl ; www: http://zf.if.uj.edu.pl/pl/user/58

Zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami proszę składać u p. Alicji Mysłek, sekretariat Instytutu Fizyki, na adres elektroniczny: myslek@netmail.if.uj.edu.pl lub osobiście: WFAIS UJ, ul. Łojasiewicza 11, p. H‐1‐07, tel. 12 664 4703.

english version

Data opublikowania: 14.03.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
$grupaPublikacji.getDescriptiveName()