Wykład "Lasery"

W nadchodzącym semestrze Pan Profesor Czesław Radzewicz z Uniwersytetu Warszawskiego będzie prowadził dodatkowy wykład (semestralny) pod tytułem "Lasery".
Wykład w języku angielski, 30 godzin, 3 punty ECTS, kończący się egzaminem. Wykład będzie prowadzony co dwa tygodnie: czwartek 14-16, piątek 14-16.
Wkrótce będzie możliwa rejestracja w USOS.
Data opublikowania: 13.02.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Magda
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej