Zmarł prof. Jerzy Zachorowski

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 1 lutego po ciężkiej chorobie Prof. Jerzego Zachorowskiego.  Profesor Zachorowski, specjalizujący się w fizyce atomowej, fotonice i spektroskopii laserowej, był wybitnym fizykiem doświadczalnym, obdarzonym wspaniałą intuicją i głęboką wiedzą fizyczną. W ostatnich latach zajmował się głównie technikami laserowego chłodzenia i pułapkowania atomów. We współpracy z fizykami z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zbudował polski optyczny zegar atomowy: ultraprecyzyjny wzorzec częstotliwości.

Był współtwórcą Zakładu Fotoniki w Instytucie Fizyki UJ, wieloletnim Senatorem naszej Uczelni, a także Prodziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Swoją aktywnością, umiejętnościami dydaktycznymi i niecodziennymi pasjami (Profesor Zachorowski był dzwonnikiem w Katedrze Wawelskiej, entuzjastą rowerowym, zagorzałym taternikiem i narciarzem) zjednywał sobie wielu adeptów fizyki.

Dla większości kadry akademickiej Wydziału Jerzy (Jorguś) Zachorowski był po prostu niezawodnym Przyjacielem i oddanym Kolegą, niepowszechnym erudytą, człowiekiem wielkiej kultury i godnego podziwu charakteru.

Data opublikowania: 01.02.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej