Konkurs na stypendia naukowe w ramach projektu badawczego NCN OPUS 9

Konkurs na stypendia naukowe w ramach projektu badawczego NCN OPUS 9 „Nowe eksploracje wiązań w dwuatomowych molekułach van der Waalsa: wysokorozdzielcza spektroskopia rotacyjna a zaawansowane obliczenia ab initio - w poszukiwaniu źródeł rozbieżności” realizowanego na Wydziale FAIS UJ do stycznia 2019.

W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane są:
a) doktoranckie stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie dostępne w okresie trwania projektu, przyznawane uczestnikowi studiów III stopnia na kierunkach: Fizyka, Biofizyka, Zmin, Informatyka Stosowana;
b) stypendium naukowe w wysokości 500 zł miesięcznie (po 6 miesięcy w każdym z trzech lat akademickich w czasie trwania projektu) przyznawane uczestnikowi studiów

Szczegółowe informacje w języku polskim: NCN OPUS 9
English version: NCN OPUS 9

Data opublikowania: 18.01.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej