3 lutego 2017 - Anna Kożuch

W dniu 3 lutego 2017 roku o godz. 12.00 w sali A-1-04 Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Łojasiewicza 11, w Krakowie odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani magister Anny KOŻUCH.

Tytuł rozprawy: Badanie produkcji mezonów π w reakcji p+p→p+p+π0 przy energii wiązki 1,25 GeV za pomocą spektrometru HADES

Promotor: prof. dr hab. Piotr Salabura  

Promotor pomocniczy: dr Witold Przygoda

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Szczurek (IFJ PAN w Krakowie), prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (Uniwersytet Warszawski )          

Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Al. Mickiewicza  22 w Krakowie. Wersja elektroniczna znajduje się na stronie www.fais.uj.edu.pl

Data opublikowania: 17.01.2017
Osoba publikująca: Karolina Mazur
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej